L'Azure Resort and Spa

Chính Sách Bảo Mật

Tại L’Azure Resort & Spa, sự riêng tư và bảo mật thông tin người dùng là rất quan trọng. Chúng tôi cam kết duy trì sự riêng tư và bảo mật thông tin người dùng của bạn. Resort sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý. Tất cả thông tin cá nhân do bạn cung cấp đều được mã hóa và bảo mật. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn trải nghiệm Internet cung cấp thông tin, tài nguyên và dịch vụ phù hợp nhất với bạn. Để đạt được mục tiêu này, một phần hoạt động của trang web bao gồm việc thu thập một số loại thông tin nhất định về người dùng trang web. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng, chúng tôi muốn giải thích các loại thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

ĐẶT CHỖ BẢO MẬT

Nếu bạn quyết định đặt chỗ trực tuyến tại Trang web, bạn sẽ được kết nối với giao diện đặt chỗ và công cụ đặt chỗ của bên thứ ba (“Công cụ đặt chỗ”). Mặc dù nó dường như là một phần của trang web của chúng tôi, Công cụ Đặt chỗ được cung cấp bởi một bên thứ ba và chịu sự điều chỉnh của các thực tiễn về quyền riêng tư của nó. Chúng tôi hiểu rằng bảo mật vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng trực tuyến và đã lựa chọn Nhà cung cấp công cụ đặt chỗ một cách cẩn thận.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trong công ty. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Địa chỉ và Email.

THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ:

• Lập kế hoạch và mua phòng nghỉ tại Resort
• Trả lời câu hỏi hoặc đề xuất của bạn
• Cải thiện chất lượng kỳ nghỉ của bạn đến trang web của chúng tôi

QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình hoặc khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo bằng cách liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng. chúng tôi hoặc qua email: info@lazureresort.com hoặc hotline: 0297 3994499