L'Azure Resort and Spa

Spa

Dịch vụ Spa hoạt động từ 09:00 đến 20:00 hàng ngày, cung cấp cho quý khách các bài trị liệu, massage đa dạng.

Vui lòng liên hệ Lễ tân hoặc trực tiếp phòng Spa để lựa chọn gói massage của quý khách.