L'Azure Resort and Spa

Phòng họp

Khu vực phòng hội đồng phù hợp cho những cuộc họp nhỏ với sức chứa là 24 khách. Phòng được trang bị với micro, ghế dựa thoải mái và tạo không khí vô cùng chuyên nghiệp. Bạn có thể đặt phòng qua quầy Lễ tân hoặc tại văn phòng Quan hệ Khách hàng, mỗi khi cần phải tập trung hoặc tổ chức buổi họp mặt quan trọng.

Chiều rộng: 11m, Chiều dài: 31m, Chiều cao: 3,8m