L'Azure Resort and Spa

Sim Spa

Liệu pháp Thiên nhiên là một trong những dịch vụ đặc biệt mà bạn có thể tận hưởng trong kì nghỉ tại L’Azure Resort and Spa. Để bạn hưởng trọn và vẹn nguyên những giây phút riêng tư, chúng tôi mong dịch vụ Spa sẽ giúp bạn lấy lại trạng thái cân bằng và thanh thản về cả tinh thần lẫn thể chất.

Mở cửa mỗi ngày từ 9:00 đến 17:00